E-Document
ฐานข้อมูลปี
2562
  หน่วยงาน : 00062 กำแพงเพชร ,สสจ.
ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
 
E-Document
     
 

ประกาศ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ระบบสารบรรณจะปิดเมนู ส่งหนังสือ
แต่จะยังคงรับหนังสือได้ตามปกติ

กรุณาเข้าใช้โปรแกรมระบบใหม่ที่ https://eoffice.kpo.go.th
Electronic Correspondence System 2012
 
E-Document
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055 705191
  พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ กนกสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ