อ, 28 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
27-01-2020(1)DF23ในเมืองเมืองกำแพงเพชร ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 449,362 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,2294,2561,977.4394.18
6202ไทรงาม50,549425840.773161.33
6203คลองลาน58,224577991.00610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288521459.8921.77
6205คลองขลุง63,1836801,076.2469.50
6206พรานกระต่าย66,5761,1131,671.77557836.64
6207ลานกระบือ40,9586301,538.16819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073591,407.4613.92
6209ปางศิลาทอง26,8744521,681.921348.37
6210บึงสามัคคี28,727131456.0200.00
6211โกสัมพีนคร31,3055191,657.8800.00
รวม720,4209,6631,341.3064589.53
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ