จ, 19 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
19-10-2020(0)DFRO11วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
19-10-2020(0)DFRO14หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
16-10-2020(3)DSSRO01คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 499,411 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,2294,4372,061.5394.18
6202ไทรงาม49,702429863.143162.37
6203คลองลาน58,2246371,094.05610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี112,909546483.5821.77
6205คลองขลุง63,1837081,120.5569.50
6206พรานกระต่าย66,5761,1931,791.94557836.64
6207ลานกระบือ40,9586571,604.08819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073591,407.4613.92
6209ปางศิลาทอง26,8744571,700.531348.37
6210บึงสามัคคี28,727148515.1900.00
6211โกสัมพีนคร31,3055411,728.1600.00
รวม719,19410,1121,406.0264589.68
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ