พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,677 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,4304,1821,941.2394.18
6202ไทรงาม50,549424838.793161.33
6203คลองลาน58,224568975.54610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288517456.3621.77
6205คลองขลุง63,1836771,071.4969.50
6206พรานกระต่าย66,5761,0981,649.24557836.64
6207ลานกระบือ40,9586241,523.51819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073581,403.5413.92
6209ปางศิลาทอง26,8744421,644.711348.37
6210บึงสามัคคี28,727125435.1300.00
6211โกสัมพีนคร31,3055161,648.3000.00
รวม720,6219,5311,322.6164589.51
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ