อ, 4 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
04-08-2020(0)DF11ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรี ปางมะนาว ,สอ.
04-08-2020(0)DF02คลองน้ำไหลคลองลาน คลองลาน ,รพช.
04-08-2020(0)DF15คลองน้ำไหลคลองลาน คลองลาน ,รพช.
04-08-2020(0)DF01ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชร สหกรณ์ ,สอ.
04-08-2020(0)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
04-08-2020(0)DF09หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร น้ำดิบ ,สอ.
04-08-2020(0)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
04-08-2020(0)DF07วังชะพลูขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู ,สอ.ต.
04-08-2020(0)DF20วังชะพลูขาณุวรลักษบุรี หนองชุมแสง ,สอ.
04-08-2020(0)DFRO15หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
23-07-2020(12)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
30-07-2020(5)DF03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก สสจ.   หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 481,945 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดในพื้นที่
แจ้งเมื่อ
เรื่อง
หน่วยบริการ
สถานะ
หน่วยบริการที่พบการระบาด...ต้อง Login เข้าระบบ แล้วดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับรายละเอียด เพื่ออัพเดทสถานะ