อา, 22 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-09-2019(0)DF02ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชร สหกรณ์ ,สอ.
22-09-2019(0)DF09นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
22-09-2019(0)DF21เทพนครเมืองกำแพงเพชร มะกอกหวาน ,สอ.
21-09-2019(1)DF08สระแก้วเมืองกำแพงเพชร โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
21-09-2019(1)DF06นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชร รพสต.ปางขนุน
20-09-2019(2)DFRO06หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
22-09-2019(0)DF04สักงามคลองลาน หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
หน้าหลัก สสจ.   หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,853 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดในพื้นที่
แจ้งเมื่อ
เรื่อง
หน่วยบริการ
สถานะ
หน่วยบริการที่พบการระบาด...ต้อง Login เข้าระบบ แล้วดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับรายละเอียด เพื่ออัพเดทสถานะ