อ, 28 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
27-01-2020(1)DF23ในเมืองเมืองกำแพงเพชร ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 449,347 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.55% 3640/4255

6202 ไทรงาม
 

71.53% 304/425

6203 คลองลาน
 

91.16% 526/577

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

76.97% 401/521

6205 คลองขลุง
 

66.62% 453/680

6206 พรานกระต่าย
 

86.88% 967/1113

6207 ลานกระบือ
 

80.48% 507/630

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.16% 277/359

6209 ปางศิลาทอง
 

88.94% 402/452

6210 บึงสามัคคี
 

64.12% 84/131

6211 โกสัมพีนคร
 

92.49% 480/519

รวมทั้งจังหวัด
 

83.22% 8041/9662

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ