จ, 19 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
19-10-2020(0)DFRO11วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
19-10-2020(0)DFRO14หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
16-10-2020(3)DSSRO01คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 499,399 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

84.99% 3771/4437

6202 ไทรงาม
 

71.56% 307/429

6203 คลองลาน
 

91.21% 581/637

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

76.74% 419/546

6205 คลองขลุง
 

66.20% 468/707

6206 พรานกระต่าย
 

86.58% 1032/1192

6207 ลานกระบือ
 

80.49% 528/656

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.16% 277/359

6209 ปางศิลาทอง
 

88.62% 405/457

6210 บึงสามัคคี
 

65.54% 97/148

6211 โกสัมพีนคร
 

91.31% 494/541

รวมทั้งจังหวัด
 

82.89% 8379/10109

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ