จ, 19 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
19-10-2020(0)DFRO11วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
19-10-2020(0)DFRO14หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
16-10-2020(3)DSSRO01คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 499,405 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.19% 1248/1271

 

90.09% 1145/1271

6202 ไทรงาม
 

91.53% 216/236

 

84.32% 199/236

6203 คลองลาน
 

69.63% 133/191

 

66.49% 127/191

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

93.23% 124/133

 

78.95% 105/133

6205 คลองขลุง
 

98.45% 317/322

 

91.61% 295/322

6206 พรานกระต่าย
 

86.07% 346/402

 

80.35% 323/402

6207 ลานกระบือ
 

97.76% 218/223

 

93.72% 209/223

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.78% 126/162

 

74.69% 121/162

6210 บึงสามัคคี
 

98.65% 73/74

 

89.19% 66/74

6211 โกสัมพีนคร
 

99.24% 131/132

 

96.21% 127/132

รวมทั้งจังหวัด
 

93.43% 3044/3258

 

86.56% 2820/3258

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ