พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,663 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.92% 977/1008

 

79.56% 802/1008

6202 ไทรงาม
 

91.30% 210/230

 

85.22% 196/230

6203 คลองลาน
 

76.03% 92/121

 

56.20% 68/121

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.19% 99/104

 

82.69% 86/104

6205 คลองขลุง
 

95.21% 278/292

 

70.55% 206/292

6206 พรานกระต่าย
 

88.60% 272/307

 

66.45% 204/307

6207 ลานกระบือ
 

92.06% 174/189

 

87.83% 166/189

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.10% 110/111

 

77.48% 86/111

6209 ปางศิลาทอง
 

75.34% 110/146

 

67.12% 98/146

6210 บึงสามัคคี
 

96.08% 49/51

 

64.71% 33/51

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

62.62% 67/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.65% 2470/2666

 

75.47% 2012/2666

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ