อ, 28 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
27-01-2020(1)DF23ในเมืองเมืองกำแพงเพชร ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 449,353 ครั้ง
ขณะนี้ 12 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.15% 1055/1086

 

79.56% 864/1086

6202 ไทรงาม
 

91.34% 211/231

 

85.28% 197/231

6203 คลองลาน
 

73.28% 96/131

 

54.20% 71/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

94.39% 101/107

 

82.24% 88/107

6205 คลองขลุง
 

94.92% 280/295

 

69.83% 206/295

6206 พรานกระต่าย
 

88.13% 282/320

 

65.94% 211/320

6207 ลานกระบือ
 

93.40% 184/197

 

88.83% 175/197

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

78.57% 88/112

6209 ปางศิลาทอง
 

73.89% 116/157

 

66.24% 104/157

6210 บึงสามัคคี
 

94.74% 54/57

 

64.91% 37/57

6211 โกสัมพีนคร
 

90.00% 99/110

 

60.91% 67/110

รวมทั้งจังหวัด
 

92.40% 2590/2803

 

75.21% 2108/2803

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ