พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,658 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.72% 1001/1014

 

64.69% 656/1014

6202 ไทรงาม
 

92.17% 212/230

 

40.00% 92/230

6203 คลองลาน
 

76.23% 93/122

 

46.72% 57/122

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.12% 101/104

 

36.54% 38/104

6205 คลองขลุง
 

98.29% 287/292

 

48.63% 142/292

6206 พรานกระต่าย
 

92.18% 283/307

 

41.04% 126/307

6207 ลานกระบือ
 

97.37% 185/190

 

64.74% 123/190

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 111/111

 

61.26% 68/111

6209 ปางศิลาทอง
 

77.40% 113/146

 

48.63% 71/146

6210 บึงสามัคคี
 

98.04% 50/51

 

54.90% 28/51

6211 โกสัมพีนคร
 

99.07% 106/107

 

78.50% 84/107

รวมทั้งจังหวัด
 

95.06% 2542/2674

 

55.53% 1485/2674

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ