จ, 19 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
19-10-2020(0)DFRO11วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
19-10-2020(0)DFRO14หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
16-10-2020(3)DSSRO01คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 499,403 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.19% 1248/1271

 

61.37% 780/1271

6202 ไทรงาม
 

91.53% 216/236

 

40.68% 96/236

6203 คลองลาน
 

70.00% 133/190

 

44.74% 85/190

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

93.23% 124/133

 

41.35% 55/133

6205 คลองขลุง
 

98.45% 317/322

 

48.76% 157/322

6206 พรานกระต่าย
 

86.07% 346/402

 

38.81% 156/402

6207 ลานกระบือ
 

97.76% 218/223

 

64.13% 143/223

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

61.61% 69/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.78% 126/162

 

48.77% 79/162

6210 บึงสามัคคี
 

98.65% 73/74

 

56.76% 42/74

6211 โกสัมพีนคร
 

99.24% 131/132

 

77.27% 102/132

รวมทั้งจังหวัด
 

93.46% 3044/3257

 

54.16% 1764/3257

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ