อา, 19 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-01-2020(2)DHFRO02เพชรชมภูโกสัมพีนคร เกาะรากเสียด ,สอ.ต.
15-01-2020(4)DHFRO05ปางตาไวปางศิลาทอง เพชรเจริญ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 447,820 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.98% 1070/1081

 

64.38% 696/1081

6202 ไทรงาม
 

92.21% 213/231

 

40.26% 93/231

6203 คลองลาน
 

74.81% 98/131

 

46.56% 61/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.20% 104/107

 

37.38% 40/107

6205 คลองขลุง
 

98.64% 291/295

 

48.81% 144/295

6206 พรานกระต่าย
 

91.19% 290/318

 

41.19% 131/318

6207 ลานกระบือ
 

97.97% 193/197

 

64.97% 128/197

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

61.61% 69/112

6209 ปางศิลาทอง
 

76.92% 120/156

 

47.44% 74/156

6210 บึงสามัคคี
 

98.25% 56/57

 

54.39% 31/57

6211 โกสัมพีนคร
 

98.17% 107/109

 

77.98% 85/109

รวมทั้งจังหวัด
 

94.99% 2654/2794

 

55.55% 1552/2794

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ