พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,653 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.01% 973/1003

 

58.23% 584/1003

6202 ไทรงาม
 

91.30% 210/230

 

35.22% 81/230

6203 คลองลาน
 

76.03% 92/121

 

37.19% 45/121

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.19% 99/104

 

36.54% 38/104

6205 คลองขลุง
 

95.21% 278/292

 

31.16% 91/292

6206 พรานกระต่าย
 

89.14% 271/304

 

42.11% 128/304

6207 ลานกระบือ
 

92.47% 172/186

 

56.99% 106/186

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.10% 110/111

 

54.05% 60/111

6209 ปางศิลาทอง
 

75.34% 110/146

 

32.88% 48/146

6210 บึงสามัคคี
 

96.08% 49/51

 

50.98% 26/51

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

43.93% 47/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.77% 2463/2655

 

47.23% 1254/2655

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ