จ, 19 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
19-10-2020(0)DFRO11วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
19-10-2020(0)DFRO14หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
16-10-2020(3)DSSRO01คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 499,401 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.61% 1224/1267

 

56.20% 712/1267

6202 ไทรงาม
 

90.25% 213/236

 

34.75% 82/236

6203 คลองลาน
 

68.62% 129/188

 

35.64% 67/188

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

90.15% 119/132

 

39.39% 52/132

6205 คลองขลุง
 

93.17% 300/322

 

29.50% 95/322

6206 พรานกระต่าย
 

80.35% 323/402

 

35.07% 141/402

6207 ลานกระบือ
 

91.93% 205/223

 

55.61% 124/223

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.07% 120/162

 

32.10% 52/162

6210 บึงสามัคคี
 

93.24% 69/74

 

39.19% 29/74

6211 โกสัมพีนคร
 

93.94% 124/132

 

44.70% 59/132

รวมทั้งจังหวัด
 

90.40% 2938/3250

 

45.35% 1474/3250

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ