อ, 28 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
27-01-2020(1)DF23ในเมืองเมืองกำแพงเพชร ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 449,349 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.41% 1055/1083

 

58.73% 636/1083

6202 ไทรงาม
 

91.34% 211/231

 

35.50% 82/231

6203 คลองลาน
 

73.28% 96/131

 

35.11% 46/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

94.39% 101/107

 

36.45% 39/107

6205 คลองขลุง
 

94.92% 280/295

 

30.85% 91/295

6206 พรานกระต่าย
 

88.68% 282/318

 

40.57% 129/318

6207 ลานกระบือ
 

93.40% 184/197

 

57.36% 113/197

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

73.89% 116/157

 

31.85% 50/157

6210 บึงสามัคคี
 

94.74% 54/57

 

49.12% 28/57

6211 โกสัมพีนคร
 

90.00% 99/110

 

42.73% 47/110

รวมทั้งจังหวัด
 

92.57% 2590/2798

 

47.25% 1322/2798

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ