พฤ, 6 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
04-08-2020(2)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
04-08-2020(2)DF20วังชะพลูขาณุวรลักษบุรี หนองชุมแสง ,สอ.
04-08-2020(2)DFRO15หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
23-07-2020(14)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
30-07-2020(7)DF03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 482,177 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.22% 1146/1191

 

57.01% 679/1191

6202 ไทรงาม
 

91.38% 212/232

 

35.34% 82/232

6203 คลองลาน
 

68.99% 109/158

 

33.54% 53/158

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.06% 116/126

 

39.68% 50/126

6205 คลองขลุง
 

93.83% 289/308

 

29.87% 92/308

6206 พรานกระต่าย
 

84.83% 302/356

 

37.36% 133/356

6207 ลานกระบือ
 

93.69% 193/206

 

57.28% 118/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.21% 118/159

 

32.08% 51/159

6210 บึงสามัคคี
 

88.71% 55/62

 

45.16% 28/62

6211 โกสัมพีนคร
 

93.44% 114/122

 

41.80% 51/122

รวมทั้งจังหวัด
 

91.23% 2766/3032

 

46.11% 1398/3032

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ