ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้ เวลา 08.45 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (สวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน) เพื่อถวายพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 18.00 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมรับชมโดรนบังคับแปลอักษรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน(ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
120 view