ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลำใย อำเภอคลองขลุง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางรักชนก นากปุณบุตร ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลำใย จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนายอรุณ จันทราช อายุ 62 ปี ผู้ป่วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง พร้อมมอบของใช้จำเป็น และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย
143 view