พ, 26 มิถุนายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-06-2019(0)DFRO02ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
26-06-2019(0)DFRO01ช่องลมลานกระบือ ลานตาบัว ,สอ.
26-06-2019(0)DF04วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
26-06-2019(0)DF14วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
26-06-2019(0)DHF06คลองน้ำไหลคลองลาน บึงหล่ม ,สอ.ต.
23-06-2019(3)DF01เขาคีริสพรานกระต่าย เขาคีริส ,สอ.ต.
20-06-2019(6)DF13คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก สสจ.   หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 398,527 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดในพื้นที่
แจ้งเมื่อ
เรื่อง
หน่วยบริการ
สถานะ
หน่วยบริการที่พบการระบาด...ต้อง Login เข้าระบบ แล้วดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับรายละเอียด เพื่ออัพเดทสถานะ