อา, 21 กรกฎาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
20-07-2019(1)DHF01สลกบาตรขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.
19-07-2019(2)DF06คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
19-07-2019(2)DFRO05ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
18-07-2019(3)DHF11วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 403,263 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,4303,9921,853.0494.18
6202ไทรงาม50,549420830.883161.33
6203คลองลาน58,224547939.48610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288509449.3021.77
6205คลองขลุง63,183620981.2811.58
6206พรานกระต่าย66,5761,0731,611.69557836.64
6207ลานกระบือ40,9586141,499.10819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073521,380.0113.92
6209ปางศิลาทอง26,8744311,603.781348.37
6210บึงสามัคคี28,727122424.6900.00
6211โกสัมพีนคร31,3055031,606.7700.00
รวม720,6219,1831,274.3264088.81
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ