อา, 21 กรกฎาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
20-07-2019(1)DHF01สลกบาตรขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.
19-07-2019(2)DF06คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
19-07-2019(2)DFRO05ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
18-07-2019(3)DHF11วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 403,262 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.05% 803/819

 

89.74% 735/819

6202 ไทรงาม
 

92.51% 210/227

 

85.02% 193/227

6203 คลองลาน
 

77.23% 78/101

 

72.28% 73/101

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.89% 93/95

 

78.95% 75/95

6205 คลองขลุง
 

98.27% 227/231

 

91.34% 211/231

6206 พรานกระต่าย
 

93.95% 264/281

 

86.83% 244/281

6207 ลานกระบือ
 

97.78% 176/180

 

93.89% 169/180

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.05% 104/105

 

90.48% 95/105

6209 ปางศิลาทอง
 

77.78% 105/135

 

74.81% 101/135

6210 บึงสามัคคี
 

97.92% 47/48

 

83.33% 40/48

6211 โกสัมพีนคร
 

98.94% 93/94

 

94.68% 89/94

รวมทั้งจังหวัด
 

94.99% 2200/2316

 

87.44% 2025/2316

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ