อา, 21 กรกฎาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
20-07-2019(1)DHF01สลกบาตรขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.
19-07-2019(2)DF06คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
19-07-2019(2)DFRO05ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
18-07-2019(3)DHF11วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 403,259 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.21% 766/788

 

57.23% 451/788

6202 ไทรงาม
 

91.19% 207/227

 

35.68% 81/227

6203 คลองลาน
 

77.00% 77/100

 

39.00% 39/100

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.79% 91/95

 

36.84% 35/95

6205 คลองขลุง
 

93.86% 214/228

 

30.26% 69/228

6206 พรานกระต่าย
 

90.71% 254/280

 

44.29% 124/280

6207 ลานกระบือ
 

93.33% 168/180

 

57.78% 104/180

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 98/98

 

54.08% 53/98

6209 ปางศิลาทอง
 

74.44% 99/133

 

33.08% 44/133

6210 บึงสามัคคี
 

95.83% 46/48

 

50.00% 24/48

6211 โกสัมพีนคร
 

95.74% 90/94

 

46.81% 44/94

รวมทั้งจังหวัด
 

92.91% 2110/2271

 

47.03% 1068/2271

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ