สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : ӹѡҹҸóآѧѴᾧྪ


โกสัมพีนคร ,สสอ.
Ҹóآ 11


00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.  
ٻШӵ 12 ҡ 14
Ѿ : 055862176
E-mail : saithong_49@hotmail.com
00669 บึงสามัคคี ,สสอ.  
ٻШӵ 20 ҡ 20
Ѿ : 055772510
E-mail :
00666 ลานกระบือ ,สสอ.  
ٻШӵ 17 ҡ 21
Ѿ : 055769126
E-mail : suphan_lkb@hotmail.co.th
60000 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์  
ٻШӵ 0 ҡ 2
Ѿ : 056371831
E-mail : Sasithorn.c@nhso.go.th
00662 คลองลาน ,สสอ.  
ٻШӵ 15 ҡ 24
Ѿ : 055786150
E-mail : sso.klonglan@gmail.com
00664 คลองขลุง ,สสอ.  
ٻШӵ 16 ҡ 25
Ѿ : 055781008
E-mail :
62000 สอ.สธ.กพ.  
ٻШӵ 0 ҡ 1
Ѿ :
E-mail :
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.  
ٻШӵ 36 ҡ 40
Ѿ : 055779012
E-mail : ไม่มี
00665 พรานกระต่าย ,สสอ.  
ٻШӵ 23 ҡ 31
Ѿ : 055761015
E-mail :
00661 ไทรงาม ,สสอ.  
ٻШӵ 9 ҡ 13
Ѿ : 055791008
E-mail : sai201@windowslive.com
00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.  
ٻШӵ 21 ҡ 24
Ѿ : 055029872
E-mail : pangreport6209@hotmail.com
00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.  
ٻШӵ 20 ҡ 31
Ѿ : 055713167
E-mail : meangkp@gmail.com
00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.  
ٻШӵ 12 ҡ 15
Ѿ : 055714633
E-mail : sso_kosumpee@windowslive.com


Untitled Document