สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : ӹѡҹҸóآѧѴᾧྪ


ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
çҺ 12


11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
ٻШӵ 64 ҡ 74
Ѿ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
ٻШӵ 117 ҡ 144
Ѿ : 055775765
E-mail : oesiri00@gmail.com
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
ٻШӵ 126 ҡ 138
Ѿ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
ٻШӵ 52 ҡ 58
Ѿ : 055714081
E-mail : punn2600@gmail.com
11230 คลองลาน ,รพช.  
ٻШӵ 100 ҡ 141
Ѿ : 055786262
E-mail : 099wangwong@gmail.com
11229 ไทรงาม ,รพช.  
ٻШӵ 80 ҡ 111
Ѿ : 055791006
E-mail : saingam.net
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
ٻШӵ 58 ҡ 83
Ѿ : 055871672
E-mail : ิิbeungsamakkee.lab@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
ٻШӵ 143 ҡ 179
Ѿ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
ٻШӵ 83 ҡ 113
Ѿ : 055769226
E-mail : p_aeume@yahoo.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
ٻШӵ 42 ҡ 72
Ѿ : 055741788
E-mail :
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
ٻШӵ 140 ҡ 167
Ѿ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
ٻШӵ 69 ҡ 86
Ѿ : 055862208
E-mail : pattamavate.siri@gmail.com


Untitled Document